voorzitter

Willy Zuijderduijn

0623696139vice voorzitter

Magda Impeta

0252373210secretaris

Janet- v.d. Voort- Aanhaanen

0714071706penningmeester

Marianne Mugge

0622785028ledenadministratie

Lenie Roosendaal - van Duijn

0714023682lief en leed

Joke Holten

0714025918
Evenementen

Janny Zuijderduijn - van Duijn

0633795533Clubs


Wandelclub 1

Janny vdr Plas - Verdoes

0653729600


Hannie Broekhoff

0714031414

Wandelclub 2

Thea Sterk

0625185269Museumclub

Pauline van Paridon

0714026724


Adriene van der Put

0610606756
Literatuurclub

nog niet bekend

WebmasterDeel deze pagina