BETALING LIDMAATSCHAP VOOR 2022

Binnenkort zullen de facturen voor het lidmaatschap 2022, weer uitgereikt worden tijdens een lezingochtend.
Graag het bedrag (met vermelding van uw lidnummer) vóór 1 december overmaken op het bankrekeningnummer wat in het boekje vermeld staat.
_______________________________________________________________________________________________

VERSOEPELEN VAN DE MAATREGELEN I.V.M. HET CORONAVIRUS m.i.v.  25 september 2021

lieve dames,

QRcode

I.v.m. het versoepelen van de maatregelen betreffende het Coronavirus dient iedereen vanaf dinsdag 28 september een QRcode of een ander bewijs van inenting bij zich te hebben.

Omdat het lastig is iedereen te informeren wordt er dinsdag 28 september nog niet moeilijk gedaan, maar daarna wel. We zitten daarom dus nog in de opstelling zoals de vorige keer.   

______________________________________________________________________________________________

 

HIGH TEA NVKO (Netwerk Vrouwen van Katwijk en Omgeving)

 

Foto's van deze heel gezellige middag met overheerlijke lekkernijen staan op de fotopagina.

_____________________________________________________________________

MEDEDELINGEN LIEF & LEED

Joke Holten zorgt voor het Lief en het Leed. Daarbij is zij ook afhankelijk van de informatie die wij krijgen over bijzondere gebeurtenissen, met name als iemand langdurig ziek is, of uitgeschakeld is.