Lezingen 1e helft 2022

11. jan, 2022

de heer Van Empelen, Projectcoördinator bij Artsen Zonder Grenzen. Hij zal ons vertellen over wat zijn werk inhoudt voor deze organisatie.
Dit is een korte lezing, van 9.30 tot 10.30 uur waarna we elkaar met een drankje een gelukkig Nieuw Jaar toewensen.

25. jan, 2022

mw. Marca Bultink, een lezing over “Landschap en erfgoed van de bloembollencultuur. Er is over dit onderwerp een boek verschenen. Het vertelt het verhaal van de Bollenstreek en van de mensen die hun stempel op dit gebied hebben gedrukt. Wie waren deze mensen en welke ontwikkelingen en technieken hebben hun handelen bepaald?

8. feb, 2022

dhr. W. Zondag. Hij neemt ons mee naar New York, een indrukwekkende stad met z’n vele hoge gebouwen en kantoren. Een lezing over het ontstaan en alle bezienswaardigheden van deze wereldstad.

22. feb, 2022

mw. Dr. Korrie Korevaart, vertelt waarom hoogleraren in Katwijk werden begraven.
In 2015 werd op de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat het graf gerestaureerd van schrijver Johannes Kneppelhout (1814-1885), beter bekend als onder zijn pseudoniem “de Klikspaan”. Ook minstens 7 andere leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde hebben daar hun laatste rustplaats gevonden.
Vanwaar de keuze voor Katwijk?

8. mrt, 2022

ALV, waarvoor u t.z.t. de stukken ontvangt. En de Fancy Fair! Het gaat er dan toch van komen. Dus dames, jullie kunnen weer aan de slag. En eindelijk gaat de loterij gehouden worden. Te hopen is dat u de gekochte lootjes nog heeft bewaard.

22. mrt, 2022

Eindelijk kan Jack Bouma komen vertellen over alle molens die Katwijk rijk was, de historie ervan en de verhalen erachter. De bekendste staat nog aan de Valkenburgseweg.

12. apr, 2022

mw. Lisette van der Krogt, een aparte lezing, namelijk Popart. Het is de afkorting van het Engelse Popular Art. De naam voor een bepaalde visie op kunst, die gedeeld wordt door vele kunstenaars in Engeland en de Verenigde Staten. Maar ook op het vasteland van West Europa.

26. apr, 2022

mw. Catharina Botermans komt bij ons over haar dan net uitgegeven boek vertellen:“de Zwarte Koningin”. Een psychologisch- historische roman over ontmaskering van macht, corruptie en verraad in de hoogste kringen van het Franse hof. Katwijk is niet helemaal onbekend voor Catharina. Het is dan ook mooi dat zij bij ons haar debuut heeft om haar boek te promoten. Het boek is te koop.

Lezingen 2e helft 2022

13. sep, 2022

Het 2e seizoen starten we met een lezing, gegeven door dhr. J. Trapman over:“Natuur op de grens van land en water”. Flora en Fauna van het Nederlandse bos. Over de Waddenzee die 2 maal per etmaal droog valt en 2 maal weer vol stroomt. Een voedselrijk gebied voor miljoenen trekvogels.