Lezingen 2e helft 2022

13. sep, 2022

Het 2e seizoen starten we met een lezing, gegeven door dhr. J. Trapman over:“Natuur op de grens van land en water”. Flora en Fauna van het Nederlandse bos. Over de Waddenzee die 2 maal per etmaal droog valt en 2 maal weer vol stroomt. Een voedselrijk gebied voor miljoenen trekvogels.