Lidmaatschap Netwerk Vrouwen van Katwijk en Omgeving.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie is met ingang van 1 januari 2020 vastgesteld op € 60,00.

Als u een lezing bijwoont op een proefochtend dan kost dat € 10,--.
Bij uw aanmelding daarna als lid, wordt de € 10,-- verrekend met het lidmaatschap.

De factuur voor het komende jaar wordt in oktober verzonden.
Betaling van de factuur dient u in november te voldoen, dit met vermelding van uw lidnummer, naam en adres conform zoals vermeld staat op de omslag van het gele boekje.

We hebben meerdere leden met dezelfde achternaam en bij onvolledige invulling kan dit voor verwarring zorgen.

De leden ontvangen 2x per jaar het NVKO boekje.
Opzegging van het lidmaatschap schriftelijk vóór 1 december bij de ledenadministratie.

Na die datum dient u voor het volgende jaar nog de contributie te betalen.

 

Deel deze pagina