PRIVACY STATEMENT  -  AVG

NETWERK VROUWEN van KATWIJK en OMGEVING

 

De afdeling Netwerk Vrouwen van Katwijk en Omgeving maakt voor haar ledenadministratie gebruik van een Excel bestand waarin opgenomen de adresgegevens van de leden. Dit is uitsluitend voor intern gebruik.

De persoonsgegevens worden niet gepubliceerd op de website van de Vereniging noch aan derden verstrekt.

Verwerken Persoonsgegevens:

Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden. Deze gegevens worden door de leden zelf verstrekt t.b.v. de leden administratie en de financiƫle administratie.

Het betreft de volgende gegevens:

- Naam, Adres, woonplaats, telefoonnummer nummer

- datum ingang lidmaatschap

- wijknummer

- e-mailadres voor zover opgegeven

- afdracht lidmaatschapgeld

 

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

- het verzenden van het programma boekje, twee maal per jaar

- het innen van het lidmaatschapsgeld

- het versturen van een betaalherinnering

- het sturen van een attentie in het kader van "Lief en Leed"

 

Beveiliging Persoonsgegevens

Het bestuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Er zijn en worden steeds passende maatregelen genomen om misbruik , verlies, of onbevoegde toegang te voorkomen.

 

februari 2020

 

Deel deze pagina