voorzitter Willy Zuijderduijn 0714034120
   
     
vice voorzitter Janny van der Plas - Verdoes 0714016367
   
     
secretaris Janet- v.d. Voort- Aanhaanen 0714071706
 

secretaris@netwerkvrouwenvankatwijk.nl

     
penningmeester Marianne Mugge 0622785028
   
     
ledenadministratie Lenie Roosendaal - van Duijn 0714023682
  ledenadministratie@netwerkvrouwenvankatwijk.nl
     
lief en leed Joke Holten 0714025918
 
excursies Janny Zuijderduijn - van Duijn 06 33795533
   
     
     
     
Uit eten Janny Zuijderduijn - van Duijn 06 33795533
     
Wandelclub Janny vdr Plas - Verdoes 0714016367 - 0653729600
  Hannie Broekhoff 0714031414
     
Museumclub Ingrid vdr Meulen en  0713611846
  Mieke Fonk 06 41869099
     
Literatuurclub Ingrid vdr Meulen  0713611846

 

webmaster@netwerkvrouwenvankatwijk.nl