voorzitter Willy Zuijderduijn 0623696139
   
     
vice voorzitter Magda Impeta 0252373210
   
     
secretaris Janet- v.d. Voort- Aanhaanen 0714071706
 

secretaris@netwerkvrouwenvankatwijk.nl

     
penningmeester Marianne Mugge 0622785028
   
     
ledenadministratie Lenie Roosendaal - van Duijn 0714023682
  ledenadministratie@netwerkvrouwenvankatwijk.nl
     
lief en leed Joke Holten 0714025918
 
Evenementen Janny Zuijderduijn - van Duijn 0633795533 
   
     
Clubs    
     
Wandelclub 1 Janny vdr Plas - Verdoes 0653729600
  Hannie Broekhoff 0714031414 
Wandelclub 2 Thea Sterk 0625185269
     
     
Museumclub Pauline van Paridon  0714026724
  Adriene van der Put 0610606756
     
Literatuurclub nog niet bekend  

 

webmaster@netwerkvrouwenvankatwijk.nl