Deel deze pagina

IN MEMORIAM

 

Met verbijstering hebben wij het bericht gekregen dat Hannie Broekhoff plotseling is overleden.

Hannie is al heel lang lid van onze vereniging.

Daarbinnen vervulde zij voor de wandelclub een belangrijke rol. Zij stippelde de wandelingen uit en regelde zaken er omheen.

Wij zullen Hannie missen en de dames van de wandelclub in het bijzonder.


Onze gedachten gaan uit naar de familie van Hannie en wensen hen kracht bij dit afscheid.


Er is gelegenheid om te condoleren op donderdag 7 december tussen 19.00 en 20.00 uur in de Dorpskerk in Katwijk Binnen en vrijdag 8 december om 10.00 de afscheidsdienst in de Dorpskerk.


Functie Secretaris Vacant

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 12 maart 2024 zal Janet van der Voort terugtreden.

Janet heeft het secretariaat vanaf 2016 goed beheerd, waarvoor dank! Voor mij als voorzitter is het heel prettig om een goede werkrelatie met de secretaris te hebben om snel zaken kort te kunnen sluiten. Bij deze alvast bedankt Janet, het was heel goed!

Maar: dat betekent dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 maart een opvolger moet worden benoemd.

Dus: aan de leden de dringende oproep om op deze functie te reageren. Want zonder secretaris kunnen we echt niet. Met 165 leden moet er toch iemand zijn die het bestuur weer aanvult en ik ben ervan overtuigd dat er leden zijn die dit prima kunnen. Wacht niet tot een ander het wel doet, maar meld je zelf aan! Wij zullen er blij mee zijn en kijken uit naar je reactie.

 

Om een indruk te hebben van de werkzaamheden die bij deze functie horen, hieronder een overzicht:

 

WERKZAAMHEDEN SECRETARIAAT NVKO Netwerk Vrouwen van Katwijk en Omgeving

  1. Vergadering van het bestuur, 4 keer per jaar.

         Agenda opstellen van de bestuursvergadering en 10 dagen vooraf mailen aan de

         overige bestuursleden. Eventueel met bijlagen.

 

      2. Bestuursvergadering notuleren, uitwerken en mailen aan de bestuursleden.

 

      3. De redacties van kranten en RTV Katwijk informeren over de sprekers middels een

          persbericht. Dit bericht 10 dagen vooraf sturen. De meeste kranten willen het

          's- maandags vóór 8.00 uur hebben om een planning te maken.
          Bovenstaande betreft: De Katwijksche Post, RTV Katwijk, Katwijk Speciaal, 

          Weekendkrant, De Rijnsburger en Woensdagkrant.

          Zicht op Valkenburg moet 1x per 3 maanden worden geïnformeerd.

 

      4. Ingekomen en uitgaande post: Post komt zelden op papier. Wel e-mailberichten die

          direct aan de resp. bestuursleden worden doorgezonden.

 

      5. De Algemene Leden Vergadering vindt plaats in de maand maart.

           Agenda opstellen i.o.m. de voorzitter.
           Opstellen jaarverslag.

 

      Uitnodiging en agendastukken voor de Algemene Ledenvergadering inleveren bij de

      drukker, Drukwerk EnZo.

      Truus Dubbeldam haalt stukken op bij de drukker en brengt ze met de adresetiketten bij

      de distributeur, 2 weken voordat de Algemene Ledenveergadering  plaatsvindt.

      Notuleren en notulen uitwerken voor verspreiding bestuursleden. T.z.T.. voor vlg Algemene

      Ledenvergadering. 

MEDEDELINGEN LIEF & LEED

Joke Holten zorgt voor het Lief en het Leed. Daarbij is zij ook afhankelijk van de informatie die wij krijgen over bijzondere gebeurtenissen, met name als iemand langdurig ziek is, of uitgeschakeld is.